fbpx

Fig

Tomato Base, Prosciutto, Cherry Tomatoes, Fig, Gorgonzola and Mozzarella topped with Fresh Basil